Welkom

LogoVan harte welkom op de website van de Landelijke Organisatie voor Ouderenkoren, kortweg genoemd de LOVOK.

De LOVOK is een z.g. zangkoepel en met schakel organisaties zoals LKCA, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, de VNK (Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties) en andere zoals bijvoorbeeld Buma/Stemra.
De LOVOK heeft notarieel vastgelegde statuten, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en beschikt over volledige rechtsbevoegdheid.

Op deze website vindt u informatie over de LOVOK.
Wilt u meer weten over de LOVOK? Neem dan s.v.p. contact op met een van de bestuursleden.

Wilt u lid worden ? Gebruik daartoe de informatie op deze pagina.


  • De Vrije Heerlijckheid Gemert
  • Vogelenzang Lieshout
  • Zang en Vriendschap Geldrop

Contact

Secretariaat LOVOK

Anjerstraat 36
5741 HK Beek en Donk
Telefoon: 0492 - 461 459
E-mail: secretaris@lovok.nl

NL75 RABO 0116 0899 54
t.n.v. LOVOK

KvK: 402 19 227

Nieuwsbrief


Het besloten deel is uitsluitend toegankelijk voor leden.


Geen toegang? Stuur een bericht met uw gebruikersnaam naar:
webmaster@lovok.nl

Privacy verklaring

 

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.